DIAMANTSLIPNING AV BETONG


Effektiva maskiner / verktyg

för borttagning av betonghud vid nygjuten platta eller gammal färg.

Efterföljande behandling allt från dammbindning till tunnfilms epoxi

och sandförstärkt epoxi.


Låt oss göra jobbet eller så hyr ni maskinerna och gör jobbet själv med tips från oss.


Thomas 070-628 41 83

Vi samarbetar med

Makita 125mm handslip

Golvslipning av garage


Scan Combiflex 450

Tunnfilms epoxi med

förstärkta hjulspår

Slipning/polering

av diskbänk


Evil-Green 250mm slipmaskin